Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Villkor

Information om oss

1.1 www.marval.co.uk är webbplatsen som drivs av Marval Software Limited (vi eller oss). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 2425318 och vi har vårt säte på Stone Lodge, Rothwell Grange, Rothwell Road, Kettering NN16 8XF. Denna adress är också vår huvudsakliga handelsadress. Webbplatsen drivs också av vårt länkade företag Marval Training and Consultancy Limited, registrerat i England och Wales under företagsnummer 4216316 som använder samma registrerade kontor och handelsadress.

1.2 Både Marval Software Limited och Marval Training and Consultancy Limited är aktiebolag som omfattas av aktiebolagslagen i England och Wales.

2. Godkännande av villkoren

2.1 Genom att komma till www.marval.co.uk (webbplatsen) accepterar du att vara bunden av dessa användarvillkor och accepterar vår integritetspolicy som anges på annat håll på webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor bör du inte använda de tjänster som erbjuds på webbplatsen och ska lämna genast.

2.2 Du godkänner att du inte använder Webbplatsen för något olagligt syfte eller på något sätt som kan försämra prestanda, korrumpera innehållet eller på annat sätt minska webbplatsens funktionalitet. Du godkänner inte att försöka äventyra webbplatsens säkerhet eller försöka få tillgång till säkrade områden eller känslig information.

2.3 Du godkänner att du är helt ansvarig för eventuella anspråk eller förlust av skada inklusive juridiska avgifter som uppkommit av oss på grund av överträdelser av användarvillkoren för denna webbplats.

2.4 Om du använder en användaridentifieringskod, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsprocedurer måste du behandla sådan information som konfidentiell och du får inte avslöja den för någon tredje part. Vi har rätt att inaktivera användaridentifikationskod eller lösenord om du enligt vår åsikt inte har följt någon av bestämmelserna i dessa villkor.

3. Ändring

3.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa webbsidor utan föregående meddelande. De nya villkoren kommer att läggas ut på webbplatsen och din fortsatta användning av webbplatsen anses vara acceptans av dem. Du rekommenderas att regelbundet kontrollera webbplatsens villkor.

3.2 Vi kan när som helst ändra eller ta bort någon del av webbplatsen utan varning eller ådra sig ansvar som ett resultat av sådan åtgärd.

4. Upphovsrätt

4.1 Alla Marval immateriella rättigheter och immateriella rättigheter relaterade till webbplatsen är och förblir Marval. Detta inkluderar varumärken, handelsnamn, patent, registrerad design och upphovsrätt inklusive eventuella immateriella rättigheter som härrör från webbplatsens utformning eller funktion.

4.2 Vid användning av webbplatsen accepterar du att respektera Marvals immateriella rättigheter. Du kommer inte kopiera, ladda ner, sända, reproducera, skriva ut eller utnyttja kommersiellt ändamål allt material som finns på webbplatsen.

5. Ansvarsfriskrivning

5.1 Vi har ingen kännedom om dina omständigheter och av din avsedda användning av webbplatsen. Du är helt ansvarig för att lämna in exakta uppgifter och svar på frågeformulär som finns på webbplatsen.

5.2 Webbplatsen kan inte ge individuell rådgivning. Du borde inte helt förlita sig på webbplatsen eller någon information som den innehåller när du fattar något beslut i förhållande till dina handlingar.

5.3 Informationen på webbplatsen tillhandahålls på grundval av ingen garanti uttryckt eller underförstådd med avseende på exaktheten, lämpligheten för ändamålet, kompatibiliteten eller säkerheten för alla delar av webbplatsen.

6. Vårt ansvar

6.1 Marval ansvarar inte för dig för direkta, indirekta, speciella eller följdskador, inklusive förlust av affärer, intäkter, vinster, data eller förväntade besparingar i samband med din användning av webbplatsen, förutom i enlighet med punkt 6.2.

6.2 Inget i dessa användarvillkor begränsar alla rättigheter som du kan ha som konsument men som inte kan uteslutas. Inte heller kommer de på något sätt att utesluta eller begränsa vårt ansvar till dig för dödsfall eller personskada som härrör från vår vårdslöshet.

7. Tredje parter

7.1 Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och tar inget ansvar för innehållet. Inkluderandet av hyperlänkar till sådana webbplatser innebär inte någon godkännande av synpunkter eller information som finns på sådana webbplatser.

7.2 Du kan länka till vår hemsida på webbplatsen förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och juridiskt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det. Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det föreslås någon form av associeringsgodkännande eller godkännande från vår sida där ingen finns.

7.3 Du får inte skapa en länk från någon webbplats som inte ägs av dig. Webbplatsen får inte vara inramad från någon annan webbplats, och du får heller inte skapa en länk till någon annan del av webbplatsen än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla kopplingskommission utan föregående meddelande.

7.4 Om du vill använda material på webbplatsen, vänligen kontakta din förfrågan till editor@marval.co.uk

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov