Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval Blogg

Utveckla ledare inom Service Management

Dålig förvaltning är den främsta orsaken till att anställda lämnar företag. En nyligen genomförd Gallup-studie har visat att en av två anställda avgick på grund av en dålig relation med sin chef.

Detta är en av de viktigaste anledningarna till att många organisationer investerar i långa ledarskapsprogram över hela organisationen som i många fall leder till diskutabla resultat. I en stödjande och digitaliserade miljön som ger tillgång till fler resurser än någonsin tidigare, har organisationer fortfarande svårt att utveckla sina chefer till ledare.

De flesta företag har chefer, få företag har ledare. Människor som kan inspirera och leda förändring. Alla är inte födda ledare och många chefer har sin roll tack vare deras arbetsrelaterade färdigheter, engagemang och betydande branscherfarenhet.

Den uppenbara vägen är att investera i att utveckla dessa chefer så att de förhoppningsvis kan bli ledare, samtidigt som man utvecklar ledare inom olika team.

Så varför misslyckas så många ledarskapsprogram? Allt handlar om företagskultur. Om inte en stabil företagskultur injiceras och ständigt förstärks över hela organisationen, kommer cheferna att förbli chefer.

Att ha ledare istället för chefer hjälper organisationen att förbättra kundupplevelsen. Ledare har en tydlig vision för sin arbetsgrupp, en vision som integrerar med företagskulturen. De kan inspirera till självsäkerhet, hålla människor engagerade samt pålitliga och konsekventa i sina värderingar. De fokuserar på eget ansvar, ständig förbättring och att effektivt kommunicera under pressande situationer.

Många av dessa egenskaper kan utvecklas och stödjas av rätt teknik och väl utformade processer. Personers ansvar och fokus på ständig förbättring kan stödjas av smarta teknikverktyg. Interaktion mellan arbetsgrupper och effektiv kommunikation stöds av tekniken genom att främja samarbete och dela information med varandra.

Avancerad teknik och goda processer kan initiera och förbättra kundcentrerade kulturer och stödja företagets vision. Organisationer som vill utveckla sina chefer till effektiva ledare bör överväga att utvidga sin investering i teknik. Vi lever i en digitaliserad värld som ger tillgång till fler resurser och tillgångar än någonsin tidigare.

En kulturförändring är nödvändig för att initiera denna omvandling och främja en företagsmiljö som gör att dina anställda kan utvecklas, blomstra och trivas.

Kontakta Oss Se alla Artiklar

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov