Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval Blogg

GDPR, så påverkas du som jobbar med support och kundtjänst

Du har säkert hört talas om den nya EU-regleringen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna baseras på den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och målet för den nya lagstiftningen är att stärka EU-medborgarnas kontroll över sina egna personuppgifter.

Varför en ny lagstiftning och varför är det viktigt för en kundtjänst att veta vad GDPR är?

Den nya lagstiftningen har till stora delar samma innehåll som dagens PUL och den tillsyn som myndigheten Datainspektionen utför i Sverige idag. PUL ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när organisationer hanterar personuppgifter och GDPR gör samma sak men med utökade krav. Det viktigaste förändringarna och kraven är:

 • Kommunikation, dvs. tala om varför personuppgifter lagras och hur länge de lagras samt vem är det som lagrar uppgifterna
 • Tillgång och bärbarhet, dvs. låta människor få tillgång till sina uppgifter på ett enkelt sätt
 • Varningar, dvs. informera om det finns risk för dataintrångsbrott
 • Samtycke, dvs. att människor måste ge tillstånd till insamling av personuppgifter
 • Skydd för känsliga uppgifter, dvs. att företaget använder extra skydd för känsliga uppgifter
 • Radera uppgifter, dvs. ge människor rätten att bli borttagna från registret
 • Marknadsföring, dvs. ge människor möjligheten att förhindra att deras uppgifter används i marknadsföringssyfte
 • Profilering, dvs. informera människor och ge dem möjligheten att överklaga beslut baserade på hur deras uppgifter har använts för profilering av dem
 • Dataöverföring utanför EU, dvs. göra juridiska arrangemang när uppgifter överförs till länder som inte har godkänts av EU:s myndigheter

(Källa: Europeiska kommissionen, 2017)

De nya GDPR-reglerna är på många sätt väldigt lika den nuvarande personuppgiftslagen. Men den nya lagen ställer också hårdare krav kring individens kontroll över sina personuppgifter. Lagen innebär också mycket hårdare påföljder för företag och myndigheter som inte efterlever reglerna fullt ut. Ett företag kan få böter på motsvarande 4 % av sin globala omsättning.

En viktig skillnad jämfört med PUL är att den som lagrar personuppgifter måste vara tydligare med lagringens syfte och hur länge uppgifterna kommer att lagras. Det innebär att man kan säga att myndigheter och företag tillåts “låna” en enskild individs personuppgifter under en gemensamt överenskommen och begränsad tid. Företag och myndigheter måste kunna bevisa att man tar lagstiftningens regler på allvar och det måste dokumenteras tydligt.

Som kund till ett företag innebär det stärkta kravet på kontroll över dina personuppgifter att:

 • Du ska kunna begära ett utdrag av de personuppgifter som lagras
 • Du ska kunna få uppgifterna exporterade för att eventuellt flytta dem till andra system
 • När den överenskomna tiden för lagring av personuppgifter har passerat ska uppgifterna tas bort eller anonymiseras

Men vad behöver vi som arbetar med support och kundtjänst tänka på?

För dig som arbetar med kundservice och support eller ansvarar för hela kundserviceorganisationen finns det tre viktiga områden att tänka på.

 1. Du behöver förstå vilka uppgifter ni lagrar i era olika system
 2. Om ni använder molntjänster och externa leverantörer för ärendehantering, e-post, självbetjäningsportaler, kundchatt, sociala medier m.m. behöver ni förstå hur de verktygen stödjer GDPR
 3. Ni behöver ha rätt rutiner för gallring och anonymisering, dvs. för att uppfylla framförallt paragraf 30 i EU-förordningen

1.Vilka personuppgifter lagrar vi i vår kundservice och support?

Personuppgifter definieras som all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Vanliga personuppgifter som kundservice ofta sparar är namn, e-postadress och IP-adress från olika kontaktytor med kunder. Därutöver tillkommer förstås alla personuppgifter som kunden anger i de faktiska konversationerna, som till exempel adress och personnummer.

Din supportfunktion eller kundserviceorganisation kan gå igenom vilka uppgifter ni lagrar genom att gå igenom era processer, rutiner och system men också genom att ställa frågor till era leverantörer av de verktyg som ni använder för att hantera ärenden.

2.Vilka krav behöver vi ställa på leverantörer av molntjänster för kundservice och support?

Molntjänster är idag väldigt vanligt som lösningar för att fånga upp och hantera frågor som hanteras i support- och kundservicefunktionerna. Om ni använder ett ärendehanteringssystem eller något annat verktyg för att hantera ärenden från era kunder, t.ex. självbetjäningsportaler eller sociala medier så är det väldigt ofta en molntjänst. Era leverantörer måste då minst uppfylla följande krav:

 • All information om era kunder ska lagras inom EU/ESS-området
 • Leverantören behöver ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med er som beskriver hur de får behandla de uppgifter de lagrar åt er
 • Leverantörens system måste före 25 maj 2018 kunna hantera gallring och anonymisering av uppgifter om era kunder

Kom ihåg att konsekvenserna för att inte ha dessa saker på plats kan bli stora. Se också till så att era leverantörer verkligen tar GDPR på allvar!

3.Vilka rutiner ska vi ha för gallring och anonymisering?

Utöver att se över själva hanteringen av personuppgifter i era system och i era kundkontakter behöver ni ta fram tydliga rutiner för gallring och anonymisering av personuppgifter. Datainspektionen kommer att publicera kriterier som alla organisationer behöver uppfylla för att vara säkra på deras processer, rutiner och system uppfyller de nya GDPR-kraven. När det formella stödet för GDPR finns på plats så behöver ni införa några rutiner:

 • Se över avtalen med era kunder. Framkommer det t.ex. hur länge ni får lagra personuppgifter? Se till att förtydliga avtalen där det är otydligt hur ni hanterar de nya kraven i den nya lagen
 • Baserat på hur länge ni får lagra uppgifter behöver ni säkerställa att uppgifterna gallras (tas bort) från era olika system efter denna tid
 • Ibland behöver data finnas kvar för att exempelvis kunna tillhandahålla korrekt statistik. I dessa fall kan uppgifterna anonymiseras istället för att tas bort

Med några tydliga steg och aktiviteter kan din support och kundserviceorganisation vara säker på ni uppfyller GDPR-förordningen. Med rätt angreppssätt och genomförande kan det till och med bli en förbättrad kundrelation och därmed blir något positivt för hela er organisation.

 

Kontakta Oss Se alla Artiklar

Liknande Artiklar

 • Identifiera processen för kärnverksamheten - det första steget mot nöjdare kunder

  För att företag ska vara konkurrenskraftiga måste de reagera på utvecklingen och förändringen på marknaden,...

  MORE
 • 5 Regler för en bra process

  ”Det är för komplicerat att dokumenteras, det är för tidskrävande, jag behöver inte följa processer, det...

  MORE
 • Servicedesk: 5 tips på hur du skapar en integrerad arbetsgrupp

  Hög personalomsättning är ett vanligt problem inom servicedesk. Supportanalytiker kommer och går, vilket påverkar...

  MORE
 • Utveckla ledare inom Service Management

  Dålig förvaltning är den främsta orsaken till att anställda lämnar företag. En nyligen genomförd...

  MORE
 • Vad ska man tänka på när man väljer ett nytt ärendehanteringssystem?

  Genom att välja rätt ärendehanteringssystem hjälper man till att leverera affärsvärde, en bra kundupplevelse samt...

  MORE
 • Cybersäkerhet - 5 element för säkerhet

  Ingen av oss kan verkligen ignorera sannolikheten att bli offer för cyberbrottslighet, vi måste ta detta seriöst. Hur minimera vi...

  MORE
 • Cypersäkerhet: 5 Snabba steg till en säkrare organisation

  Det blir allt mer vanligt med cyberkriminalitet och att skydda sin data borde vara av högsta prioritet, både organisationens och sin...

  MORE
 • 10 tips på hur ni blir bäst på IT Service Management

  Våga lägga tid på ärendet När klockan tickar och kunden kräver en snabb lösning kan det hända att...

  MORE
 • IT-tjänster: 4 steg för att effektivisera ditt team

  Inom det senaste årtiondet har IT och avdelningens roll förändrats. Vad som tidigare var interna supportärenden är nu en...

  MORE
 • 5 enkla tips för hur du kan förbättra ditt ärendehanteringssystem med UX

  Lite kort handlar User Experience om att skapa värde genom att fokusera på användarnas behov, förutsättningar och...

  MORE
 • 6 felaktigheter om kundportaler (självbetjäningsportaler)

  Tror du att kundportaler och självbetjäningsportaler är något som bara är tillgängligt för de allra största...

  MORE
 • Är ditt IT Service Management-team redo för GDPR?

  GDPR träder i kraft i maj 2018 och har potential att vara en organisations värsta mardröm, vars konsekvenser bör hålla...

  MORE
 • Tuggummi, silvertejp och IT-säkerhet.

  IT-säkerhetshot och attacker har funnits sedan Internets början. Hackare är otroligt tekniskt kunniga. Ja, säkerhetsinfrastruktur...

  MORE
 • 10 enkla åtgärder som du kan genomföra för att förbättra din service

  1. Undvik att göra snabba antaganden  Ta dig tid att granska, utvärdera, undersöka och förstå kundens behov eller...

  MORE
 • 7 steg för ett lyckat införande av en ny ITSM-lösning

  Din nya ITSM-lösning (det nya ärendehanteringssystemet) lovar nya värdefulla funktioner, förstärkt processautomation,...

  MORE
 • Varför Enterprise Service Management?

  Ett väl fungerade och framgångsrikt Enterprise Service Management (ESM) förutsätter ett effektivt Enterprise Service Management...

  MORE
 • 10 nyårslöften för services management-specialister

  För många är den bästa tiden på året när vi roar oss och spenderar värdefull tid med vår familj och...

  MORE

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov