Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval MSM har utformats för organsitioner som bygger på teknik för att upprätthålla bra kundservice och värde. Organisationer står inför en ständigt ökande efterfrågan på tillhandahållande av högkvalitativa IT-tjänster för att stödja utökade affärsbehov, samtidigt som de arbetar inom ramen för begränsade resurser och budgetar.

Marval MSM är en mjukvarulösning för IT-service (ITSM) som ger möjlighet att hantera människor, processer och teknik mer effektivt. Det bidrar också till att god praxis och ITSM-standarder antas för att maximera effektiviteten och effektiviteten i organisationen samt att alltid säkerställa intern och extern kundnöjdhet.

Marval MSM kommer att hjälpa kunderna att tillhandahålla en kostnadseffektiv och tillförlitlig teknikinfrastruktur för att stödja leverans av frontlinjen och erbjuda möjligheter till serviceförbättringar:

 • Standardisera leverans av IKT-tjänster och processer
 • Minska kostnaderna, generera effektivitet och leverera kostnadsbesparingar genom mer nyskapande tillhandahållande av tjänster
 • Främja och stödja en effektiv informationsriskbedömningsprocess; vilket möjliggör att affärsbeslut fattas och dokumenteras

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov