Ring oss idag +46 (0)8 623 18 80

Marval MSM levererar ett ärendehanteringssystem som kan användas av hela din organisation. Förbättrad kontroll och ansvar säkerställer en pålitlig IT-infrastruktur. Din personal blir mer produktiv och dina processer blir lättare att hantera, vilket i slutändan sparar tid och pengar.

De viktigaste fördelarna

 • Snabb, flexibel, lätt att använda och ger dig total kontroll över alla dina IT-relaterade aktiviteter
 • Förbättrar samarbete inom arbetsgruppen
 • Integrerad assets and configuration management database (CMDB) säkerställer förbättrad kontroll och hantering av alla IT-infrastrukturtjänster, tillgångar och resurser.
 • Som ITIL-baserad leverantör försäkrar vi att din organisation och dina kunder är hos en leverantör som kan leverera resultat.
 • 100% webb baserad.
 • Intuitiv och snabb tillgång av förfrågningsdata, standardiserade processer och IT-supporttjänster

Varför ska du välja oss

Genom att välja Marval MSM kommer du att vara bättre förbered för att anta branschens best practice och standarder, vilket visar att du är seriös när det gäller service management och kvaliteten på de tjänster du erbjuder. Detta kommer i sin tur att leda till att ni behåller fler kunder, bygger ett kundförtroende, stärker förtroendet inom företaget och ökar intäkterna. 

Visste du att Marval även är en ESM lösning.

Marval MSM sågs ursprungligen som ett verktyg för IT-tjänster. Våra kunder insåg att verktyget kunde vara en lika effektiv lösning när den användes i andra områden i organisationen som kräver service och support.

Marvals MSM används för tjänster som:

 • HR - perfekt för hantering av HR-förfrågningar.
 • Delade tjänster - idealisk för organisationer som vill distribuera en gemensam service-strategi.
 • Fleet Management - alla fordonsrelaterade problem, inklusive uppdelningar, skador, leverans av delar och tillbehör samt resursplanering kan och hanteras med MSM. Livscykeln för ett fordon är fullt dokumenterat, granskat och kan rapporteras.
 • Anläggningsförvaltning - För byggnadsunderhåll och bredare förvaltning av företagets egendom är underhållsuppgifter enkelt planerade, hanterade och tilldelade. MSM självbetjäningsportal möjliggör snabb registrering, spårning och kommunikation av förfrågningar antingen från en PC eller en mobil. Allt från en felaktig generator, radio mast eller ett trasigt fönster kan rapporteras.
 • Transporttjänster - för en offentlig sektor kan MSM hjälpa till att säkerställa att dagliga transportbehov hos över 12500 studenter från 76 skolor är uppfyllda. MSM används för att registrera och spåra alla problem inklusive resefördröjningar, avstängda vägar samt olyckor och ger noggranna rapporter om leverans och utförande. Lätt att konfigurera regler för att säkerställa att förfrågningar hanteras på bästa möjliga sätt, så att ingenting försvinner, ignoreras eller glöms.

Oändliga möjligheter med Marval...

Oavsett dina önskemål har vi tekniken, kompetensen och arbetskraften för att uppnå dem.

Vi vet att du kan ha några frågor...

 • Beställ en
  Demonstration

  Upptäck fördelarna med att använda MSM, ett ärendehanteringssystem som är designat för att förbättra IT-tjänsternas kvalitet, öka kundnöjdheten och som sänker dina kostnader

 • Ladda
  Ner

  Här hittar du spännande och användbar information om ITSM

 • Marval Nordics
  Kundfallsstudier

  Ta del av hur andra använder Marval MSM för att lösa sina utmaningar inom IT Service Management

 • Kontakta
  Marval

  Kontakta oss för att diskutera dina servicebehov