Xtraction ger oanade möjligheter att analysera verksamheten och utfallet av olika aktiviteter. För att kunna utnyttja verktyget optimalt så tillhandahåller därför Servicesoft utbildningar i utnyttjandet av Xtraction.

Utbildningarna kan skräddarsys efter kundbehov. De vanligaste typerna är dock en mer omfattande utbildning för de personer som skall ansvara för att skapa rapporter. En enklare utbildning kan erbjudas de personer som vid behov vill kunna gå in och skapa egna rapporter utifrån givna parametrar men ändå ha möjligheten att filtrera data utifrån aktuellt behov.