Den här kursen är till för dig som ska agera som handläggare i ett MSM-system.
Du får lära dig att bli bekant med verktyget, grundläggande funktioner och du får en god förmåga att använda verktyget i ditt dagliga arbete och ärendehantering.


KURSINNEHÅLL

UTBILDNINGSAGENDA

 • Grunderna i MSM
 • Hur du loggar ärenden
 • Specifika aspekter av ärendehanteringen
  – Klassificera ärenden
  – Arbetsflöden
  – Ytterligare information
 • Hur du hanterar arbetslistor
 • Hur du söker efter existerande kunskap
 • Monitorings- och rapporteringsverktyg

Tid och plats: GUSTAV III:S BOULEVARD 42
Pris: 4 950 kr per deltagare
Villkor: I kursen ingår kursmaterial, lunch och fika.

Datum: 7:e September, 5:e Oktober, 2:a November och 7:e December.

För mer information vänligen kontakta support@servicesoft.se