Den här kursen är för dig som ska administrera Marval MSM.
Du får under kursens gång lära dig att sätta upp och konfigurera MSM efter er organisations egna behov.

Vi går under kursen igenom hur man sätter upp handläggare och deras rättigheter, olika ärendetyper, regler för ärendehantering och mycket mer.


Kursinnehåll

UTBILDNINGSAGENDA DAG 1

Vad krävs för att skapa en ärendetyp?

 • OU-struktur
 • Supportstruktur
 • Ärendetyper
 • Tjänster
 • SLA/OLA/UC
 • Klassificeringar och filtrering
 • Attribut
 • Krävda attribut
 • Prioritet
 • Flöde
 • Regelmotorn
 • Roller och behörigheter

UTBILDNINGSAGENDA DAG 2

Systemadministration

 • Systeminställningar
  – Åtkomstnivåer/Grupper
  – Aktivitetsmonitor
  – Mallar
  – Ärendelayout
  – Licenser
 • Tjänster
 • Xtraction
 • Mobilappen
 • Changemodeller
 • Navigation i menyerna
 • Kunskapsartiklar
 • CMDB
 • Självservice

Tid och plats: GUSTAV III:S BOULEVARD 42
Pris: 7 950 kr per deltagare
Villkor: I kursen ingår kursmaterial, lunch och fika.

Datum: 14-15:e September och 9-10:e November

För mer information vänligen kontakta support@servicesoft.se