Servicesoft erbjuder kvalificerade utbildningar i handhavandet av ärendehanteringssystemet Marval MSM. Utbildningarna riktar sig både till administratörer och handläggare i systemet.

Administratörerna ges en djupare genomgång av gränssnittet och hur konfigurering av MSM görs. De olika menyerna med innehåll gås igenom och teori varvas med praktiska övningar. Målet är att efter genomförd utbildning kan de flesta dagliga aktiviteter avseende konfigurering och förvaltning av MSM utföras av administratören.

Handläggarutbildningen riktar sig till de som kommer arbeta som handläggare i MSM och hantera ärenden av olika typer. Utbildningen ger en kunskap och förståelse om MSM och dess funktionalitet i användargränssnittet.