Marval MSM – Marval Service Management, det mest erkända ärendehanteringssystem för Service Management som stöttar alla ITIL® processer i en och samma integrerade programvara.

ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

MSM används som ett servicedesk-, helpdesk- och kundtjänstsystem för ärendehantering och stöttar samtliga processer inom ITIL®. Samtidigt är det ett generellt system som kan användas inom alla typer av verksamheter som behöver snabb och effektiv ärendehantering i sin kundtjänst. Exempel på användningsområden är IT Service Management, Outsourcing Management, Facility Management, etc.
Både i Sverige och internationellt har Marval MSM erhållit ett antal utmärkelser från bl.a. itSMF för sitt kraftfulla ärendehanteringssystem.

I SERVICESOFTS PORTFÖLJ AV ITSM-LÖSNINGAR INGÅR

  • ITSM Programvara
  • ITSM Konsulting
  • ITSM Utbildning

En av de internationella kunderna är Carbinet Office som har valt att använda Marval Service Management på grund av dess rika funktionalitet och kompletta ITIL®-stöd.
Med MSM och ITIL® kan er verksamhet få fullständig kontroll över processerna och infrastrukturen, avsevärt höja servicenivån och därmed sänka kostnaderna samt öka intäkterna i er verksamhet!

KOMMA IGÅNG SNABBT

Att komma igång snabbt med ärendehanteringssystem är många gånger avgörande för om ett införandeprojekt kan anses lyckat eller inte. Vi har därför utvecklat en metodik för att komma igång snabbt med MSM, vilket samtliga av våra kunder kan verifiera.

UTVECKLAT FÖR ATT STÖDJA PROCESSER

MSM utvecklas sedan slutet på 1980-talet av samma personer som varit framträdande i utvecklingen av ITIL® och ISO 20000 standarden. MSM har från början designats för att stödja processer, både ITIL®-processerna och kundspecifika processer, vilket gör systemet och hela konceptet i vår leverans unika på marknaden idag.

VARFÖR ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM FRÅN SERVICESOFT & MARVAL MSM?

Kraven på att IT-organisationen ska leverera IT-tjänster med hög kvalitet och till en rimlig kostnadsnivå har blivit allt starkare. Ett väl utvecklat processtänkande, motiverade medarbetare och ett effektivt processverktyg är därför en förutsättning för att lyckas med detta.

MARVAL GROUP

Marval Software är ett brittiskt företag som utvecklar Marval Service Management systemet (MSM). Marval Group finns idag representerat i mer än 15 länder och bildar tillsammans Marval Group International.

Grundarna av Marval Software har sedan starten varit delaktiga i utformningen och författandet av ITIL-böckerna, på uppdrag av OGC (Office of Government Commerce). Parallellt med detta arbete har man utvecklat MSM och byggt in sina kunskaper och erfarenheter i produkten. Detta betyder att MSM redan från början designats för att stödja samtliga processer enligt ITIL.
Marval Software har även spelat en viktig roll i framtagandet ISO/IEC20000.

Du kan läsa mer om Marval MSM på vår Produktöversikt eller besöka www.marval.se för mer information.