partner_aisle

 

 

Aisle består i dag av PG Eliasson och Elias Norberg. Vi samarbetar med vår partner Servicesoft för att garantera en god supportfunktion. Detta faller sig naturligt eftersom vi alltid haft starka band till Servicesoft, PG som ägare och Elias som utvecklare. PG’s roll har alltid varit operativ och som projektledare/designer för införandet av Marval på Karolinska fick vi den insikt som krävs för att bygga behörighetslösningen till det nya sjukhuset, NKS.

 

partner_basefarm

 

 

Basefarm är en nordisk driftleverantör med fokus på affärskritiska IT-tjänster. Med 17 års erfarenhet av drift av on-line tjänster hjälper Basefarm sina kunder att utveckla sina digitala affärer. Basefarm erbjuder applikationsdrift och hybrida molnlösningar med fullt driftansvar för sina tjänster, från sina egna lokala datacenter och publika molnplattformar. Basefarm är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013, informationssäkerhet, och ISO/IEC 14001:2004, miljöledning.

 

partner_ittotal

 

 

IT-Total är ett av Sveriges ledande tjänstebolag specialiserat på IT-infrastruktur. IT-Totals strävan är att öka affärsnyttan med IT genom att leverera kundanpassad och lokalproducerad IT-infrastruktur som tjänst med ökade möjligheter och högsta värde för sina kunder. IT-Total erbjuder allt från konsulttjänster, funktions- och kapacitetstjänster från sina lokala datacenter i Sverige till hybrida IT-lösningar och produkter. IT-Total är certifierade enligt ISO/IEC 9001:2008 och ISO/IEC 14001:2004, miljöledning. IT-Totals datahallar är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2013, informationssäkerhet.