Servicesoft Nordic AB är ett privatägt mjukvaruföretag som startade 2003 och tidigt skaffade den nordiska distributionsrätten att sälja Marval MSM.

MSM är idag en ledande lösning inom marknaden för IT Service Management

Några milstolpar

2004-2005 Bland kunderna finns Qbranch och Malmö Stad

2007 Ny webbaserad MSM version lanseras och Servicesoft får Folksam som kund i konkurrens med samtliga större aktörer på marknaden

2010 Kundbasen innehåller nu över 20 stora företag och myndigheter. Servicesoft får ny ägare

2013 Ökar sitt produkt och tjänsteutbud genom BI-lösningen Xtraction kompletterat med nya utbildnings- och konsultjänster. Fortsatt hög tillväxt och lönsamhet.