Vi är ett expansivt mjukvaruföretag som erbjuder kvalitets- och kostnadseffektiva lösningar för kontroll och styrning av affärsverksamheten. Vi är idag distributör, återförsäljare av två ”top of the line” systemlösningar MSM och Xtraction. Detta kompletteras med specifika konsulttjänster samt utbildning.

Vår långsiktiga strategi är att bli en ledande nordisk nischorienterad mjukvaruleverantör som levererar moderna, kostnadseffektiva produkter och tjänster till både stora och medelstora företag samt myndigheter. Inriktningen är att ha erbjudande till både affärs- och IT-verksamheter.