Våra konsulter är vana att genomföra workshops och mätningar för att ta fram handlingsplaner som fokuserar på verksamhetens mål.

Exempel:

Målstyrning — Vad är det ?
Målstyrning handlar om att styra organisationen i den riktning som är önskvärd. För att uppnå detta behöver vi utgå från visionen och målsättningen och sedan bryta ner dessa till definierade och hanterbara framgångsfaktorer samt mätbara mål.

”Om du inte mäter bryr du dig antagligen inte” sägs det men det handlar inte bara om att mäta utan att förstå varför man mäter en specifik parameter och vad syftet är med mätningen.

PMI lägesanalys — Vad är det ?
PMI står för ”Process-Mognads-Indikator” och är en mätmetod som används för att fastställa vilken mognadsgrad organisationen nått vad det gäller att arbeta processorienterat enligt ITIL® (ITIL® is a registered trademark of AXELOS Ltd).

Med produkten PMI lägesanalys får Ni en genomlysning av nuläget och en rekommendation om möjliga förbättringsåtgärder för att kunna bli mer effektiva, bättre kunna stödja era kunder och därmed medverka i att dessa når sina verksamhetsmål.

Den totala mätningen omfattar 9 processer samt funktionen Service Desk. Mätningen kan dock begränsas till de processer som används inom er organisation.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller få ytterligare information om våra Workshops och Mätningar!