Även om Du som kund själv har en egen utsedd projektledare så vill vi alltid vara med i implementeringsprojektet av MSM eller Marval. Vi vill ta ansvar!

Orsaken är enkel. Vi vill alltid säkerställa att du inte bara har köpt en programvara utan att du som kund också får det resultat som du förväntat dig.

Vår projektmodell för införandeprojektet är baserad PRINCE2.

Vi har stor erfarenhet av införandeprojekt och att skapa realistiska mål, milstolpar och tidplaner.

Din tid är värdefull!

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller få ytterligare information om våra konsulttjänster!