Att kunna kombinera kravet från kunder på höjda servicenivåer med ledningens krav på ökad effektivitet och sänkta kostnader är en utmaning för IT, servicedesks- och servicefunktioner.

Ibland behövs ett bollplank eller ibland en analys som hjälper Dig att förstå och fatta nödvändiga beslut för att nå verksamhetens mål

Våra konsulter har en lång och gedigen erfarenhet av att genomföra analyser, vara bollplank och/eller mentorer till beslutsfattare