Vi är specialister på IT Service Management där vi arbetar med analys, rådgivning, projekt- och införande stöd. Vi genomför också utbildningar, workshops och mätningar.

Även om våra kunder har marknadens bästa stödsystem i MSM och Xtraction så är det inte självklart att våra lösningar används och utnyttjas på bästa sätt.

Servicesoft är specialister inom området IT-Service Management.
För att säkerställa att våra kunder verkligen uppnår sina mål erbjuder vi specialiststöd där vi fungerar som analytiker, projektstöd, införande stöd och/eller rådgivare. Alla tjänster utförs med fokus på att hjälpa våra kunder att bli ännu framgångsrikare genom förbättrad kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och kvalitet.

Vi är experter på att hjälpa dig att tillämpa ITIL i praktiken.