Vår första ITIL® Foundation (ITIL® is a registered trademark of AXELOS Ltd) i Servicesoft regi genomfördes den 12-14 mars 2014. Fem stycken elever från ett urval av våra kunder medverkade och samtliga av dessa klarade certifieringen med god marginal.
I syfte att arbeta med ständiga förbättringar genomfördes efter utbildningen en utvärdering som gav ett mycket gott betyg till vår utbildningsorganisation och sättet att genomföra utbildningen på. Betygsskalan var enligt skalan 1 (dålig) till 4 (mycket bra).,

resultat

Servicesoft har möjlighet att genomföra olika typer av ITIL-utbildning såväl i egna lokaler som hos kund och innehållet kan dessutom anpassas enligt kundernas önskemål.

För mer information – kontakta Servicesoft på info@servicesoft.se eller Eric Fogelström på eric.fogelstrom@servicesoft.se